Diksiyon Hakkında

Diksiyon, sesleri ve sözleri dilin kurallarına uygun olarak söyleme biçimi; hitabet ise etkili söz söyleme sanatıdır.

İnsanın varlığı başka insanların varlığı ile anlam kazanır. Bu anlamlılık başka insanlarla kurduğu iletişimle pekişerek artar. Konuşma toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan iletişimin en önemli öğelerinden biridir. Temelde çok yönlü ve karmaşık bir sistem olan konuşma, süreç içerisinde zihinsel gelişimle birlikte kişilik oluşumunu da etkiler. Bu özellikleri nedeniyle antropoloji, etnoloji, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, dil bilgisi, dil bilimi, anlam bilimi, fonetik, fonoloji, mantık, estetik gibi çeşitli alanlarla da ilişkilidir.

Konuşma, sadece kelimeleri ses aracılığı ile başkalarının kulaklarına iletme olmadığı gibi dinleme de sadece işitmek değildir. Gerçekte tüm benliğimizle konuşmakta, kulağımızla işitip zihnimizle dinlemekteyiz, yani konuşma; duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı, karşımızdakilere sözle iletme ve paylaşma işidir. Toplumdaki statüsü ne olursa olsun herkes uğraşısının gerektirdiği konuşmaları yaparak amacına ulaşmaya çalışır. Konuşma ile düşünmenin birbirinden ayrılmazlığı, birbirinin doğurganı, besleyeni ve aynı zamanda da aynası olduğu bir gerçektir. Kaynak

İlginizi çekebilecek diğer konular